Voiko henkivakuutuskorvauksesta määrätä testamentilla?

Testamenttausvapauden kannalta on huomion arvoista se, että testamentilla voidaan vakuutuskorvauksesta määrätä vain silloin, kun korvaus kuuluu kuolinpesän varoihin. Jos voimassa on edunsaajamääräys muun kuin kuolinpesän hyväksi, ei testamentilla henkivakuutuskorvauksesta voi määrätä.

Jos perinnönjättäjä on tehnyt yleistestamentin, koskee se automaattisesti myös kuolinpesään kuuluvia vakuutuskorvausvaroja. Jos testamentissa erikseen mainitaan kenelle vakuutuskorvaus on menevä, on kysymyksessä erityistestamentti eli legaatti, ja kyseinen henkilö saa legataarin aseman.

Testamentti ei ratkaise sitä, kuuluuko vakuutuskorvausvarat kuolinpesään. Testamentilla perittävä voi määrätä jäämistöstään, jonka laajuus määräytyy muiden sääntöjen mukaan. Muuttaakseen vakuutuskorvausten asemaa tulevana kuolinpesävarallisuutena, vakuutuksenottajan on saatettava edunsaajamääräys voimaan siten kuin siitä vakuutussopimuslaissa on säädetty: kirjallinen ilmoitus vakuutuksenantajalle on tehtävä ennen vakuutustapahtumaa. Vakuutustapahtuma on vakuutetun kuolema.

Nopeaa apua lakiasioihin.