Kuka tulee vakuutuskorvauksesta luopujan tilalle?

Ei ole nimenomaista säännöstä siitä, kuka tulee vakuutuskorvauksesta luopujan tilalle. Vakuutussopimuslaissa on kyllä säädetty tilanteesta, joka syntyy edunsaajan kuollessa ennen vakuutustapahtumaa. Vakuutusyhtiöillä voi myös olla vakiintuneita käytäntöjä siitä, kenelle korvaus maksetaan, jos sitä ei voida maksaa vakuutuksessa mainitulle edunsaajalle.

Ensisijaisesti ratkaisevaa on vakuutuksenottajan tahto. Vakuutuksenottajalla on vakuutussopimuslain nojalla oikeus määrätä se taho, jolla on oikeus vakuutuksesta suoritettavaan korvaukseen. Vakuutuksenottaja voi myös liittää edunsaajamääräykseen lisämääräyksiä sen varalle, ettei korvausta voida maksaa ensisijaissaajalle.

Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt toissijaissaajia, on vakuutussopimuslaissa usean edunsaajan tilannetta koskeva sijaantulosäännös. Jos edunsaajia on useita ja edunsaajamääräys jonkun osalta raukeaa, määräys jää muiden osalta voimaan siten, että heidän hyödykseen tulee myös kuolleen edunsaajan osuus.

Tätä säännöstä voidaan hyvin soveltaa myös silloin, kun joku edunsaaja luopuu korvauksesta. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kuolleen vakuutuksenottajan tarkoituksena on ollut, että edunsaaja saa vain määräosan korvauksesta, suoritetaan rauennut osuus kuolinpesään. Jos vakuutuskorvauksesta luopuneen osuutta ei voida maksaa kenellekään edunsaajalle, maksetaan vakuutuskorvaus kuolinpesään, jonka varoihin korvaus silloin kuuluu.

Nopeaa apua lakiasioihin.