Väliaikainen määräys lapsen asumisesta

Voiko lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta saada väliaikaisen määräyksen?

Heti kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on saatettu käräjäoikeuteen vireille, voi tuomioistuin asianosaisen vaatimuksesta antaa väliaikaisen määräyksen siitä, kenen luona lapsen tulee asua. Väliaikaismääräys voidaan antaa myös tapaamisoikeudesta sekä tapaamisen tai luonapidon ehdoista. Tuomioistuin voi myös erityisten syiden käsillä ollessa määrätä, kenelle lapsen huolto uskotaan, kunnes asiasta lopullisesti päätetään.

Tuomioistuimen antamaan väliaikaiseen määräykseen ei saa hakea muutosta. Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes tuomioistuin lopullisesti päättää asiasta, jollei päätöstä tätä ennen peruuteta tai muuteta.

Nopeaa apua lakiasioihin.