Kun osakkaat ovat ottaneet kuolinpesän haltuun, on se osakkaista, joka asui perittävän kanssa tai joka muutoin voi helpoimmin pitää huolta omaisuudesta, ensisijaisesti velvollinen hoitamaan kuolinpesän omaisuutta. Eloonjäänyt puoliso on samoin perustein kuolinpesäomaisuuden hoitovastuussa, vaikkei hän osakas olisikaan. Jos perillinen tai testamentinsaaja on alaikäinen tai muuten vajaavaltainen, eikä hänellä ole edunvalvojaa, tulee sen jonka hallussa kuolinpesä on, ilmoittaa asiasta Digi- ja väestötietovirastolle.

Kuka on vastuussa kuolinpesän omaisuuden hoidosta?

Jos kuolinpesän osakkaista ei ole tietoa taikka he eivät muuten voi ottaa kuolinpesää haltuun, tulee sen, jolle se olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu, ottaa omaisuus haltuunsa. Haltuunoton jälkeen tulee osakas kutsua paikalle tai ilmoittaa kuolemantapauksesta oikeudelle. Oikeus määrää tällöin tarvittaessa toimitsijan kuolinpesää hoitamaan. Poliisi on myös velvollinen suorittamaan kuolinpesän haltuunoton, jos sen apuun turvaudutaan tai tämä muutoin on tarpeellista.

Kuka voi hoitaa kuolinpesää?

Osakkaiden on mahdollista valtuuttaa yksi tai useampi osakas edustamaan kuolinpesää sen asioiden hoitamisessa tai niin halutessaan, jonkun muun ulkopuolisen edustamaan kuolinpesää. Vaihtoehtoisesti kuolinpesän osakkaiden yhteishallinto voidaan toteuttaa tai korvata tuomioistuimen määräämän pesänselvittäjän hallinnolla.


Lähde §: perintökaari

Lue lisää kuolinpesän hallinnosta ja varojen käytöstä.


Suomen Juristit Oy
16.02.2015
(Päivitetty 17.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.