Kuka on vastuussa kuolinpesän omaisuuden hoidosta?

Kun osakkaat ovat ottaneet kuolinpesän haltuun, on se osakkaista, joka asui perittävän kanssa tai joka muutoin voi helpoimmin pitää huolta omaisuudesta, ensisijaisesti velvollinen hoitamaan kuolinpesän omaisuutta. Eloonjäänyt puoliso on samoin perustein kuolinpesäomaisuuden hoitovastuussa, vaikkei hän osakas olisikaan. Jos perillinen tai testamentinsaaja on alaikäinen tai muuten vajaavaltainen, eikä hänellä ole edunvalvojaa, tulee sen jonka hallussa kuolinpesä on, ilmoittaa asiasta maistraatille.

Jos kuolinpesän osakkaista ei ole tietoa taikka he eivät muuten voi kuolinpesää ottaa haltuun, tulee sen, jolle se olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu, ottaa omaisuus haltuunsa. Haltuunoton jälkeen tulee osakas kutsua paikalle tai ilmoittaa kuolemantapauksesta oikeudelle. Oikeus määrää tällöin tarvittaessa toimitsijan kuolinpesää hoitamaan. Poliisi on myös velvollinen suorittamaan kuolinpesän haltuunoton, jos sen apuun turvaudutaan tai tämä muutoin on tarpeellista.

Nopeaa apua lakiasioihin.