Kuka voi hakea kuolinpesän konkurssia?

Kuolinpesän konkurssia voi hakea kuolinpesän osakas, kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä taikka kuolinpesän velkoja. Kuolinpesän konkurssia haetaan vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudesta. Kuolinpesän osakkaista jokainen yksin voi tehdä konkurssihakemuksen.

Kuolinpesän konkurssi saattaa tulla kyseeseen mikäli vainajan velat ovat suuremmat kuin varat, ei perinnönjakoa tällöin voida toteuttaa, sillä mitään jaettavaa pesässä osakkaille ei ole. Näin ollen pesä on ajettava konkurssiin tai pesänselvittäjän hallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta, elleivät pesän osakkaat halua joutua henkilökohtaiseen vastuuseen perittävän veloista.

Pesänselvittäjä

Pesänselvittäjä voi ja joissakin tilanteissa hänen täytyykin luovuttaa kuolinpesän omaisuus konkurssiin. Konkurssissa kuolinpesästä tulee konkurssipesä, jota hallinnoidaan konkurssisäännösten mukaan, mikäli mahdollista. Pesänselvittäjä voi hakea kuolinpesän konkurssiin esimerkiksi silloin, kun pesä on ylivelkainen eikä velkojien kanssa päästä sopimukseen.

Osakas

Kuten todettu, kuolinpesän osakas voi hakea kuolinpesää konkurssiin. Näin tehdessään osakas voi välttää velkavastuun vainajan veloista hakemalla pesänselvittäjää tai luovuttamalla pesän konkurssiin edellä mainitun määräajan puitteissa.

Lähde §: perintökaari ja konkurssilaki

Lue lisää kuolinpesän osakkaan henkilökohtaisesta velkavastuusta.

Suomen Juristit Oy
16.02.2015

Nopeaa apua lakiasioihin.