Kuolinpesän konkurssi

Kuka voi hakea kuolinpesän konkurssia?

Kuolinpesän konkurssia voi hakea kuolinpesän osakas, kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä taikka kuolinpesän velkoja. Kuolinpesän konkurssia haetaan vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudesta. Kuolinpesän osakkaista jokainen yksin voi tehdä konkurssihakemuksen. Pesänselvittäjä voi ja joissakin tilanteissa hänen täytyykin luovuttaa kuolinpesän omaisuus konkurssiin. Konkurssissa kuolinpesästä tulee konkurssipesä, jota hallinnoidaan konkurssisäännösten mukaan, mikäli mahdollista.

Nopeaa apua lakiasioihin.