Voiko eloonjäänyt puoliso saada avustusta vainajan jäämistöstä?

Perittävän eloonjääneelle puolisolle, jolla ei ole perintöoikeutta puolisonsa jälkeen vireillä olleen avioeron tai muun syyn vuoksi, voidaan antaa jäämistön säästöstä kertakaikkisena avustuksena rahaa tai muuta omaisuutta sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi, jos se on hänen toimeentulonsa kannalta tarpeen. Avustusta voidaan antaa puolisolle myös maatilaperimyksen tapauksissa, mikäli hänen toimeentulonsa ja asumisensa vaarantuu. Avustusta on vaadittava viimeistään perinnönjaossa tai jos sitä ei ole toimitettava, omaisuuden osituksessa.

Avustuksen antamisella ei saa loukata perillisen oikeutta lakiosaan, jolleivat painavat syyt sitä vaadi. Perittävän kuollessa täyttämättä oleva lahjanlupaus on jätettävä täyttämättä siltä osin kuin se loukkaa puolison oikeutta avustukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.