Onko avioliiton aikana hankittu omaisuus yhteistä?

Puolisoiden omistussuhteet eivät avioliiton solmimisen johdosta muutu. Kumpikin puoliso omistaa edelleen yksin sen omaisuuden, jonka hän omisti ennen avioliiton solmimista. Samoin omaisuus, jonka puoliso hankkii avioliiton aikana tai saa perintönä, lahjana taikka lotossa, on yksin hänen omaisuuttaan.

Puolisot voivat hankkia omaisuutta myös yhteiseen omistukseen maksamalla kauppahinnan puoliksi omista varoistaan. Aviovarallisuusjärjestelmässä vallitsevana lähtökohtana omistussuhteita selvitettäessä on nimiperiaate. Sitä, jonka nimiin omaisuus on ostettu, kirjattu tai rekisteröity, pidetään myös kyseisen omaisuuden omistajana, ellei muuta näyttöä omistuksesta esitetä. Toki on tiedossa, että esimerkiksi puolisoiden yhteisillä varoilla hankittu henkilöauto saatetaan rekisteröidä vain toisen puolison nimiin. Tällöin selvityksenä tosiasiallisesta yhteisomistuksesta voidaan esittää vaikkapa yhteisiin nimiin otettu autolaina taikka muu rahoitusjärjestely. Toinen puoliso voi myös esittää hänen talletustililtään nostetun juuri auton ostoon vaadittava summa.

Omaisuuden omistussuhteiden selvittely avioliiton purkauduttua saattaa toisinaan olla hyvinkin mutkikasta riitaisten puolisoiden välillä. Siksi olisikin suotavaa kääntyä lakimiehen puoleen aina kun isompia hankintoja talouteen tai kokonainen uusi talous hankitaan. Tällöin voidaan jo omaisuuden hankintahetkellä huomioida mahdollisen avioehdon merkitys tulevassa osituksessa juuri kyseisen hankinnan kohdalla. Ja avioehtoa voidaan tarvittaessa muuttaa.

Jos puoliso lahjoittaa toiselle puolisolle irtainta omaisuutta, lahjoituksesta on ilmoitettava maistraattiin, jotta lahjansaajapuoliso voisi saada suojaa lahjanantajan velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa ja ulosotossa.

Nopeaa apua lakiasioihin.