Mikä on keskinäinen testamentti?

Keskinäinen testamentti kehitettiin alunperin aviopuolisoiden väliseksi kuolemanvaraislahjaksi. Tarkoituksena oli turvata eloonjääneen puolison asema. Nykyään keskinäinen testamentti ei koske ainoastaan aviopuolisoita, vaan sen voivat tehdä ketkä tahansa henkilöt. Joskus keskinäisiä testamentteja on tehty jopa useamman henkilön välillä, esim. sisarusten välillä. Käytännössä suurin osa Suomessa tehdyistä keskinäisistä testamenteista on kuitenkin aviopuolisoiden välisiä edelleenkin.

Keskinäisellä testamentilla sen tekijät voivat määrätä toisilleen kaiken omaisuutensa. Tällöin eloonjäänyt osapuoli saa täyden omistusoikeuden omaisuuteen, jota testamentti koskee. Sellainenkin keskinäinen testamentti on yleinen, jossa saajalle annetaan rajoitettu omistusoikeus. Tällöin omaisuus jaetaan eloon jääneen osapuolen sekä perillisten tai muiden testamentissa mainittujen henkilöiden kesken.

Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman testamentin yhdistelmä. Se tehdään samalla tavalla kuin tavallinen testamenttikin. Molemmat testamentin tekijät ovat yhtäaikaa läsnä ja molemmat jälkisäädökset on tehtävä samalla kertaa. Muotosäännöksiä on noudatettava samoin kuin tavallisen testamentin teon yhteydessäkin.

Nopeaa apua lakiasioihin.