Mitä yleistestamentti tarkoittaa?

Yleistestamentti eli yleisjälkisäädös on testamentti, jolla perittävä määrää jäämistöstään yleisluontoisesti tai kokonaisuutena ilman, että testamentti koskisi jotain tiettyä omaisuutta. Samassa testamenttiasiakirjassa voi olla useita testamenttitahdonilmaisuja, joista osa voi olla yleis- ja osa erityistestamentteja. Tiettyä omaisuutta koskeva erityistestamentti täytetään ennen perinnönjakoa jakamattomasta kuolinpesästä.

Yleistestamentti on esimerkiksi testamentti, jolla koko omaisuus määrätään jollekin taikka joillekin suhteellisina osuuksina kuolinpesästä. ”Jälkeen jäävä omaisuuteni on jaettava tasan veljenpoikieni kesken.” tai ”Koko omaisuuteni on menevä ainoalle sisarenpojalleni, joka on hyvin asioitani hoitanut.”

Yleistestamentti täytetään perinnönjaossa, jossa mahdolliset lakiosavaatimukset samalla ratkaistaan. Testamentilla ei saa loukata rintaperillisen lakiosaa. Testamentti on siis siltä osin tehoton kuin se estää rintaperillistä saamasta vaatimaansa lakiosaa. Lakiosavaatimus on esitettävä lakiosaa loukkaavan testamentin saajalle. Perinnönjako on tarpeeton silloin, kun testamenttiperijä on kuolinpesän ainoa osakas.

Nopeaa apua lakiasioihin.