Perheensisäinen adoptio

Perheensisäinen adoptio on kyseessä, kun avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli adoptoi toisen puolison lapsen. Perheensisäinen adoptio voi olla käyttökelpoinen tapa, kun halutaan selkeyttää uusperheen tilannetta, jolloin samaan perheeseen kuuluville lapsille halutaan samat vanhemmat.

Kyse voi olla myös tilanteesta, jossa esimerkiksi naisparin toinen osapuoli synnyttää lapsen hedelmöityshoitojen tuloksena, ja toinen puoliso haluaa lapsen juridiseksi vanhemmaksi.

Perheensisäiseen adoptioon vaadittavia suostumuksia

Perheensisäiseen adoptioon vaaditaan muun adoption tapaan adoptoitavan suostumus, jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta. Myös alle 12-vuotiaan lapsen suostumus tarvitaan, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.

Perheensisäiseen adoptioon vaaditaan lapsen kummankin biologisen vanhemman suostumus. Tämä on tärkeää, koska adoption seurauksena toisen biologisen vanhemman ja lapsen välinen oikeussuhde katkeaa. Esimerkkinä tilanne, jossa äiti solmii avioliiton uuden miehen kanssa ja uusi aviomies adoptoi vaimonsa lapsen, tällöin lapsen biologinen isä irrotetaan huoltajuudesta ja biologinen isä menettää esimerkiksi tapaamisoikeutensa.

Adoptioneuvonta perheensisäisessä adoptiossa

Ennen kuin adoptioprosessi voidaan saattaa vireille käräjäoikeudessa, on perheen haettava adoptioneuvontaa. Sitä on mahdollista saada oman kunnan sosiaalitoimesta. Perheensisäiseen adoptioon liittyvä adoptioneuvonta ei kestä yhtä kauan kuin esimerkiksi vieraan lapsen adoptiossa.

 

(Lähde § Adoptiolaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.