Perukirjan sukuselvitys tarkoittaa sitä virkatodistusten kokonaisuutta, joka hankitaan sen selvittämiseksi, ketkä ovat perillisinä kuolinpesän osakkaita.

Perukirjan liitteeksi on aina ehdottomasti otettava sukuselvitys. Sukuselvitys koostuu virkatodistuksista. Sukuselvityksen pohjaksi otetaan perinnönjättänja eli vainaja. Vainajasta tilataan virkatodistukset jokaiselta paikkakunnalta, missä hän on asunut sen jälkeen, kun on täyttänyt 15-vuotta siihen saakka, kunnes on hän on menehtynyt. Virkatodistusten tilaaminen aloitetaan siltä paikkakunnalta, jossa perinnönjättäjä on kuollut eli viimeisestä asuinpaikasta. Virkatodistus tilataan joko seurakunnalta (ns. kirkonkirjoista) taikka Digi- ja väestötietovirastosta. Digi- ja väestötietovirasto antaa otteita väestörekisteristä, missä jokainen kansalainen on kirjattuna.

Väestörekisterin otteesta tai seurakunnalta saatavasta virkatodistuksesta käy ilmi perinnönjättäjän vanhemmat, puolisot (entiset ja nykyiset) ja lapset. Viimeisimmästä virkatodistuksesta käy ilmi se paikkakunta, mistä perinnönjättäjä on kyseiselle paikkakunnalle muuttanut. Seuraava virkatodistus pitää tilata tästä aikaisemmasta asuinpaikasta ja niin edelleen – aina siihen asti kunnes virkatodistusten ketju on katkeamaton siitä hetkestä alkaen, kun perinnönjättäjä on täyttänyt 15-vuotta siihen päivään, kun hän on kuollut.

Jos joku perillistä on kuollut tai luopunut perinnöstä, hänestä on tehtävä samanlainen sukuselvitys ei katkeamaton virkatodistusten ketju 15-vuotiaasta siihen päivään, kun hän on luopunut perinnöstä.

Lisäksi osakkaista, jotka saadaan selville perinnönjättäjän sekä kuolleen tai perinnöstä luopuneen osakkaan sukuselvityksen avulla, on tilattava ns. elossaolotodistukset ja ne tulee liittää osaksi perukirjaa. Elossaolotodistusta ei tarvita, jos osakkaan, esimerkiksi perinnönjättäjän lapsen, elossaolotieto selviää perinnönjättäjän jostakin virkatodistuksesta.

Lähde §: perintökaari

Lue lisää perunkirjoituksen toimittamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.