Perukirjan vahvistaminen Digi- ja väestötietovirastossa tarkoittaa perukirjan osakasluettelon vahvistamista. Digi- ja väestötietoviraston tarkoituksena ei ole tutkia eikä vahvistaa perukirjaa tai sen oikeellisuutta miltään muilta osin.

Perukirjan vahvistaminen tapahtuu digi- ja väestötietovirastossa

Kun perunkirjoitus on pidetty ja perukirja laadittu, voidaan se vahvistuttaa Digi- ja väestotietovirastossa (ent. maistraatti). Perukirjan vahvistuttaminen tarkoittaa kuitenkin vain sen osakasluettelon vahvistamista. Vahvistaminen ei ole pakollista eikä laki sitä vaadi. Perukirjan vahvistaminen ei ole myöskään määräaikaan sidottu, vaan sen voi tehdä milloin tahansa.

Vahvistaminen suoritetaan kuolinpesän osakkaan, lesken, pesänhoitajan, -selvittäjän, -jakajan tai testamentin toimeenpanijan kirjallisesta hakemuksesta alkuperäiseen asiakirjaan tai sen oikeaksi todistettuun jäljennökseen.

Vahvistamisen yhteydessä on esitettävä katkeamaton sukuselvitys, eli virkatodistusten ketju, perinnönjättäjästä 15 ikävuodesta kuolinhetkeen saakka. Samanlainen 15 ikävuodesta alkava selvitys on esitettävä myös kuolleista tai perinnöstä luopuneista osakkaista. Lisäksi tarvitaan ns. elossaolotodistukset pesänosakkaista. Sukuselvityksen lisäksi voidaan tarvita, tilanteesta riippuen, myös testamentti, avioehtosopimus, osituskirja tai ensiksi kuolleen puolison perukirja.

Miksi perukirja pitäisi vahvistuttaa?

Jos osakaspiiri on laaja ja kuolinpesässä on esimerkiksi myytävä kiinteistö tai muuta omaisuutta, joka vaatii myyntiä tai muita oikeustoimia, on perukirjan vahvistuttaminen hyvä ratkaisu. Kuolinpesä, ollessaan oikeustoimen osapuolena, tarkoittaa sen kaikkia osakkaita. Osakaspiirin osoittaminen oikeustoimen toiselle osapuolelle, pankille, isännöitsijälle tai viranomaiselle on helpompaa tehdä maistraatin vahvistamalla perukirjalla kuin kovin paksulla virkatodistusten nipulla. Vahvistamalla perukirjan voi virkatodistusten käytöstä luopua. Sen vuoksi se voi olla hyvä vahvistuttaa, vaikkakaan se ei ole pakollista missään tilanteessa.

Lue lisää perukirjaan vaadittavista liitteistä ja täydennysperunkirjoituksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.