Perunkirjoitukseen tarvittavat virkatodistukset muodostavat kokonaisuudessaan sen ”sukuselvityksen”, joka perukirjaa varten pitää tehdä.

Perunkirjoitukseen tarvittavat virkatodistukset tilataan joko henkilön kotipaikan ja entisen asuinpaikan seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta. Digi- ja väestötietovirasto antaa otteita väestötietorekisteristä, missä on kirjattuna kaikki kansalaiset, myös ne, jotka eivät ole kirkon jäseniä. Kirkon jäsenet voivat kuuluva ev.lut kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon, joilla on omat rekisterinsä.

Virkatodistukset pitää tilata siitä ajankohdasta alkaen, kun henkilö on täyttänyt 15 -vuotta aina siihen päivään saakka, kun henkilö on menehtynyt. Virkatodistukset tulee hankkia katkeamattomana ketjuna siten, että jokaisesta paikasta, jossa henkilö on eläessään asunut, pitää saada tieto hänen perillisistään.

Esimerkki

Vainaja on syntynyt 15.5.1925. Hän kuuluu kirkkoon ja hänen kotipaikka on ollut kuollessaan Helsinki. Hänestä tilataan virkatodistus Helsingistä siitä seurakunnasta, missä hän kuollessaan oli. Helsingin virkatodistuksesta näkyy, että hän on muuttanut Helsinkiin Oulusta 13.6.1976. Hänestä pitää tilata virkatodistus seuraavaksi Oulusta. Oulun virkatodistuksesta selviää, että hän on muuttanut Ouluun Seinäjoelta 1.1.1955. Seuraava virkatodistus tilataan Seinäjoelta, jonne hän on muuttanut syntymäpaikastaan Kuusamosta 1.1.1938. Kuusamosta ei tarvitse enää tilata, koska hän on sieltä lähtiessään ollut 13 -vuotias.

Kuolinpesän oikeudenomistajista pitää olla lisäksi ns. ”elossaolo todistus”, mikä tarkoittaa sellaista virkatodistusta, josta näkyy henkilön olevan elossa. Sen enempää historiaa hänestä ei tarvita. Erillistä elossaolo -todistusta ei tarvita myöskään silloin, jos elossa olo selviää vainajan virkatodistuksista.

Lue lisää muista liitteistä ja asiakirjoista, joita vaaditaan perunkirjoituksen yhteydessä.

Nopeaa apua lakiasioihin.