Mikä on perunkirjoituksen hinta? Perunkirjoituksen hinta voi vaihdella satasista tuhansiin euroihin. Hinnoitteluun vaikuttaa pesän laajuus ja haastavuus.

Perunkirjoituksen hintaan vaikuttaa moni asia. Perunkirjoitukselle ei ole ns. listahintaa eikä lainsäädännössä ole määritelty sen enempää vähimmäis- kuin enimmäishintojakaan. Perunkirjoituksen hinta määräytyy vapaiden markkinoiden logiikalla. Perunkirjoituksen hinta on vapaasti sovittavissa uskottujen miesten kanssa. Perunkirjoituksia tekee lakimiesten lisäksi myös jotkut muunkin koulutuksen omaavat ihmiset. Perunkirjotuksen uskotuille miehille ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia, joten se on sinänsä täysin mahdollista.

Pesän laajuus

Ensimmäinen hintaan vaikuttava tekijä on kuolinpesän laajuus. Mitä enemmän osakkaita, sitä enemmän pitää tehdä sukuselvitystä. Jos pesässä on luopuvia perillisiä tai kuolleita perillisiä, pitää heidän jälkeensä myös laatia laaja sukuselvitys, jolla selvitetään mahdolliset sijaantuloperilliset. Osakaspiirin laajuus vaikuttaa myös kutsuttavien määrään, laadittavien asiakirjojen määrään sekä perunkirjoitustilaisuuden järjestelyihin. Asiaan osallisten henkilöiden lukumäärä on siis yksi hintaan vaikuttava tekijä. Samoin pesän laajuuteen vaikuttaa omaisuuden määrä. Mitä enemmän omaisuutta, sitä enemmän sitä pitää käsitellä ja arvostaa.

Pesän haastavuus

Jos pesässä on pelkästään rahavaroja, on omaisuuden arvostaminen helppoa. Jos taas omaisuus on hankalammin arvostettavaa, kuten kiinteistöjä tai arvoesineitä taikka poikkeuksellista irtaimistoa tai yritysomaisuutta, on omaisuuden arvostaminen huomattavasti työläämpää. Se vaikuttaa luonnollisesti hinnoitteluun. Toisaalta pesässä voi olla omaisuutta, jonka omistusoikeuksissa tai suhteissa on epäselvyyksiä.

Hinnoittelu perunkirjoituksissa on tavanomaisissa tapauksissa noin 500 – 1000 euron välillä, mutta kuten edellä selvitetty, tilanteet ovat yksilöllisiä. Yhtä standardia perunkirjoituksen hinnoittelussa ei ole.

Ota yhteyttä asiantuntijaan mikäli haluat tietää perunkirjoituksen hinnan tilanteesi mukaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.