Pitääkö kuolinpesän osakkaan antaa toiselle perunkirjoitus valtakirja, jos ei itse osallistu perunkirjoitukseen? Voi antaa, mutta se ei ole välttämätöntä.

Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen kuolleen henkilön jälkeen kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen toimituttaa se henkilö, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet arvioivat pesän varat ja velat. Pesän varat ja velat sekä muut pesää koskevat tiedot ilmoittaa uskotuille miehille pesän ilmoittaja. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolemasta. Ellei siihen aikatauluun ehditä, voi verottajalta pyytää kirjallisella hakemuksella lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle.

Perunkirjoituksessa voidaan edustaa myös valtakirjalla. On tavanomaista, että jotkut pesän osakkaista valtuuttavat toisen osakkaan puolestaan edustamaan perunkirjoituksessa. Perunkirjoitus on sellainen tilaisuus, jossa läsnäolo ei ole lainkaan välttämätöntä eikä perunkirjoituksessa tehdä pesän kannalta merkittäviä päätöksiä. Valtuuttamisessa yksi huomion arvoinen asia on se, että jos perunkirjoitustilaisuudessa annetaan testamentti tiedoksi, voidaan tämä tiedoksianto antaa myös valtuutetulle henkilölle siten, että tiedoksianto katsotaan tehdyn myös valtuuttajaa koskien. Tämä on verraten poikkeuksellinen asia, mutta valtuuttajan on se kuitenkin hyvä tiedostaa. Silloin, kun joku valtuutetaan perunkirjoitukseen edustamaan toista osakasta, on valtuutetulta syytä varmistaa perunkirjoituksen jälkeen se, mitä kaikkea perunkirjoituksessa käsiteltiin. Lisäksi valtuuttajan kannattaa vaatia itselleen kopio perukirjasta, johon voi jälkikäteen tutustua.

Lue lisää perunkirjoituksen toimittamisesta.

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.