Pidättämisen erityiset edellytykset ovat edellytyksiä, joista jonkun on täytyttävä yleisten edellytysten lisäksi. Yleisten edellytysten on täytyttävä aina pidätettäessä. Perinteisesti pidättämisen edellytykset jaetaan yleisiin ja erityisiin edellytyksiin. Pidättämisessä rikoksestä epäillyn vapautta rajoitetaan pitämällä häntä kiinniotettuna esitutkinnan turvaamiseksi.

Rikoksesta epäilty on 24h kuluttua kiinniottamisesta päästettävä vapaaksi tai pidätettävä. Pidättämisen tarkoitus on turvata esitutkintaa ja rikosvastuun toteutumista. Vapaudenmenetyksen liittyy tavallisesti yhteydenpidon rajoituksia.

Pidättämisen erityiset edellytykset säännönmukaisissa tapauksissa

Jos pidättämisperusteena olevasta rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja on syytä epäillä, että henkilö joko karttaa esitutkintaa, vaikeuttaa esitutkintaa tai jatkaa rikollista toimintaa, voidaan hänet pidättää.

Erityiset edellytykset muissa tapauksissa

Rikoksesta todennäköisin syin epäilty voidaan pidättää, kun rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin 2 vuotta vankeutta. Samoin pidättäminen voidaan tehdä kun on todennäköisiä syitä epäillä ja henkilö on tuntematon tai kieltäytyy ilmoittamasta nimeään tai osoitettaan tai antaa siitä todennäköisesti virheellisen tiedon.

Samoin henkilö voidaan pidättää, jos epäilylle on todennäköisiä syitä ja pidätettävällä ei ole vakinaista asuntoa Suomessa ja on todennäköistä, että hän poistumalla maasta karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistusta.

Lähde §: pakkokeinolaki

Nopeaa apua lakiasioihin.