Pidättämisen yleiset edellytykset ovat edellytyksiä, joiden on täytyttävä kaikissa tapauksissa. Perinteisesti pidättämisen edellytykset jaetaan yleisiin ja erityisiin edellytyksiin. Pidättämisessä rikoksestä epäillyn vapautta rajoitetaan pitämällä häntä kiinniotettuna esitutkinnan turvaamiseksi.

Rikoksesta epäilty on 24h kuluttua kiinniottamisesta päästettävä vapaaksi tai pidätettävä. Pidättämisen tarkoitus on turvata esitutkintaa ja rikosvastuun toteutumista. Vapaudenmenetyksen liittyy tavallisesti yhteydenpidon rajoituksia.

Pidättämisen yleiset edellytykset

Pidättämisen ensimmäisenä yleisenä edellytyksenä on, että todennäköisin syin voidaan epäillä, että on tehty rikos. Todennäköinen tarkoittaa yli 50 %:n laskennallista todennäköisyyttä siitä että rikos on tapahtunut. On siis oltava varsin todennäköistä, että on tapahtunut tutkittavana oleva rikos.

Teon arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä teon objektiiviseen rikostunnusmerkistön täyttymiseen, että teon subjektiiviseen puoleen.

Toisena yleisenä edellytyksenä on se, että todennäköisin syin voidaan epäillä, että henkilö on syyllistynyt tuohon rikokseen.

Lähde §: pakkokeinolaki

Nopeaa apua lakiasioihin.