Pidättämismääräajat kertovat sen milloin pidätettävä on joko vangittava tai päästettävä vapaaksi. Tässä artikkelissa vastataan siihen, milloin pidättäminen päättyy ja miten.

Rikoksesta epäilty on 24h kuluttua kiinniottamisesta päästettävä vapaaksi tai pidätettävä. Pidättämisen tarkoitus on turvata esitutkintaa ja rikosvastuun toteutumista. Vapaudenmenetyksen liittyy tavallisesti yhteydenpidon rajoituksia. Pidättettäessä pidättämisen edellytysten on täytyttävä.

Pidättämismääräajat kun epäiltyä ei vangita

Pidätetty on päästettävä vapaaksi heti, kun edellytyksiä pidättämiseen ei enää ole. Jos epäiltyä ei vaadita vangiksi, hänet on kuitenkin päästettävä vapaaksi viimeistään vangitsemisvaatimuksen tekemistä varten säädetyn määräajan kuluttua.

Milloin vangitsemista on vaadittava?

Vaatimus pidätetyn vangitsemisesta on tehtävä tuomioistuimelle viipymättä ja viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamispäivästä ennen kello kahtatoista. Varsinainen pidätysaika on siis enintään kolme päivää.

Tuomioistuimen on otettava vangitsemista koskeva asia viipymättä käsittelyyn kuitenkin viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniottamisesta. Näin ollen kiinniottamisesta lukien ratkaisu vangitsemista tulee neljän vuorokauden kuluessa.

Pidättämisen määräaika alkaa juosta kiinniottohetkestä.

Lähde §:

pakkokeinolaki

esitutkintalaki

Nopeaa apua lakiasioihin.