Rahavelan korko on yleensä sovittavissa

Rahavelan korko on pääsääntöisesti tahdonvaltainen asia ja siitä voidaan sopia osapuolten välisellä sopimuksella. Pääsäännön mukaisesti rahavelka on kuitenkin koroton. Jos koronmaksusta ei ole sovittu velallisella ei ole yleensä velvollisuutta maksaa korkoa ennen velan erääntymistä. Erääntyneelle velalle on taas pääsääntöisesti maksettava korkoa. Eräpäivästä kannatta sopia kirjallisesit. Lainatessa rahaa voi takaisinmaksun eräpäivän mainita esim. tilisiirron viestikentässä. Näin ollen saatavan reaaliarvo säilyy viivästystilanteissa, eikä rahoittaja joudu kärsimään tappioita. Korottomuus oikeudellisena pääsääntönä on monissa tilantessa kuitenkin vallitsevan luottokäytännön mukainen.

Rahavelan korko sisältyy usein erityissäännöksiin

Rahavelasta on yleisyytensä ja moninaisuutensa vuoksi olemassa paljon erityissäännöksiä. Erityissäännösten perusteella voi olla niin, että korkoa on maksettava ennen velan erääntymistä. Esimerkiksi vahingonkorvaukselle on maksettava viivästyskorkoa vahinkotapahtumasta lukien. Useissa sopimustyypeissä korkolausekkeita käytetään yleisesti osana sopimusten vakioehtoja.

Myös tuottokorko edellyttää erityisen perusteet, eikä siis ole automaatio. Irtaimen kauppaa koskevan sääntelyn perusteella kaupan purkutilanteissa on palautettavalle kauppahinnalle maksettava korkoa maksupäivästä lukien. Vastaavia säännöksiä löytyy muistakin laeista.

 

Voi tutustua korkolakiin

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.