Rakennetun viljelmän vuokra on sellaisen viljelmän vuokraamista, jolla on maatalouden harjoittamiseen tarvittavia asuin- ja talousrakennuksia. Rakennettu viljelmä voidaan antaa vuokralle enintään 25 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamista varten. Jos vuokra-aikaa ei mainita sopimuksessa, katsotaan sopimus tehdyksi kahdeksi vuodeksi.

Vuokramies ei voi siirtää vuokraoikeutta luvatta toiselle. Tästä voidaan rakennetun viljelmän vuokrakirjassa sopia toisin.

Puolet viljelmän rakennusten tiloista on annettava vuokranantajan tai hänen määräämänsä käytettäviksi neljätoista päivää ennen vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-ajan päättymistä. Tämä mahdollistaa toiminnan jatkamisen vaihdoksessa joustavasti.

Mitä jos vuokranantajan rakennus tuhoutuu tai vahingoittuu?

Jos rakennuksen tuhoutuminen tai vahingoittuminen on tapahtunut ilman vuokramiehen tuottamusta ja rakennus on  vuokra-alueen käytön kannalta välttämätön, on vuokramiehellä oikeus saada vuokranmaksu tarkistetuksi muuttuneita olosuhteita vastaavaksi.

Rakennuksen tuhoutumisen tai vahingoittumisen on oltava niin merkittävä, että sen uudelleen rakentaminen tai perusteellinen korjaaminen on tarpeen. Vuokraa ei myöskään tarvitse tarkistaa, jos  vuokranantaja ryhtyy kohtuullisessa ajassa rakentamaan tai korjaamaan tuhoutunutta tai vahingoittunutta rakennusta.

Vuokramiehen vuokra-aikana rakentamat rakennukset

Jos vuokranantaja on kirjallisesti antanut luvan vuokramiehelle vuokra-alueelle rakentamiseen, kuuluu rakennus lähtökohtaisesti vuokramiehelle. Tästä voidaan sopia toisinkin. Vuokrasuhteen päättyessä on vuokramiehellä lähtökohtaisesti oikeus rakennuksesta lunastus, ellei vuokralainen halua siirtää rakennustaan pois. Rakennus, josta lunastus on suoritettava, siirtyy vuokranantajan omistukseen. Jos vuokramies rakentaa aluelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa, on vuokranantajalla oikeus lunastaa rakennus käyvästä hinnasta jo ennen vuokrasopimuksen purkamista.

Mitään pakkoa luvattoman rakennuksen lunastamiseen ei vuokranantajalla luonnollisesti ole. Milloin vuokranantaja ei rakennusta lunasta, on vuokramiehen siirrettävä se pois alueelta ja pantava rakennuksen paikka kuntoon kuuden kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä lukien.

Nopeaa apua lakiasioihin.