Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on Suomessa 15-vuotta. Vain iältään 15 vuotta täyttänyt voi näin ollen saada rikoksesta rangaistuksen. Lapsi voi kuitenkin syyllistyä ”rikolliseen tekoon”, vaikka ei voi tehdä ”rikosta” sanan oikeudellisessa merkityksessä.

Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja ei estä viranomaisia toimimasta

Esitutkinta voidaan suorittaa myös rikollisen teon vuoksi. Esitutkintaviranomainen voi suorittaa esitutkinnan alle 15-vuotiaan tekemän rikollisen teon johdosta. Esitutkinnassa voidaan selvittää ensinnäkin sen, onko alle 15 vuotta täyttänyt ollut osallisena teossa.

Alle 15-vuotiaan tekemäksi epäillyn rikollisen teon johdosta toimitetaan lisäksi tarvittaessa esitutkintaa, jos asianomistajan pyynnöstä teolla menetetyn omaisuuden saamiseksi takaisin tai hänen vahingonkorvausoikeutensa toteuttamiseksi. Esitutkintaa voidaan tehdä myös menettämisseuraamuksen edellytysten selvittämiseksi tai lastensuojelullisten toimenpiteiden tarpeiden tai muun epäillyn etuun liittyvän selvittämistarpeen vuoksi.

Lastensuojelulliset toimenpiteet mahdollisia

Rikosten vuoksi lapsiin voidaan kuitenkin kohdistaa lastensuojelullisia toimenpiteitä. Lastensuojelulaki velvoittaa viranomaisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä

Nopeaa apua lakiasioihin.