Miten tehdä rintaperillinen perinnöttämäksi? Testamentti on asiakirja, jossa ilmoitetaan määräys ja peruste, joilla tehdään rintaperillinen perinnöttömäksi.

Lain nojalla rintaperilliselle kuuluu lakiosa kuolleen vanhempansa perinnöstä. Lähtökohtaisesti  rintaperillisen oikeutta lakiosaan ei voida tehokkaasti testamentilla loukata vaan rintaperillinen on aika oikeutettu lakiosaan perinnöstä. Lakiosa on puolet perintöosasta.

Tavallisella testamenttimääräyksellä rintaperilliseltä voidaan siis siirtää puolet hänelle muuten tulevasta perinnöstä pois häneltä. Perinnönjättäjä, jolla on lapsia, voi siis vapaasti testamentilla määrätä puolesta omaisuudestaan, jota kutsutaan vapaaosaksi. Toinen puoli on lakiosaa, joka kuuluu lapsille.

Lakiosankin poistaminen rintaperilliseltä on poikkeusjärjestely, joka edellyttää rintaperillisen tekemistä kokonaan perinnöttömäksi. Tämä poikkeusjärjestely edellyttää puolestaan erityisiä perusteita. Nämä perusteet on kirjoitettu perintökaareen, joka mukaan

”Perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä. Sama on laki, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.”

Perinnöttömäksi tekemisestä on siis määrättävä testamentissa. Testamentissa on myös mainittava perinnöttömäksi tekemisen peruste. Tämä peruste on myöhemmin sen henkilön toteennäytettävä, joka vetoaa tähän määräykseen. Tähän testamenttimääräykseen tulee myöhemmin vetoamaan ne, kenen hyväksi perinnöttömäksi tehdyn rintaperillisen perintöosa menee.

Nopeaa apua lakiasioihin.