Onko pelastustoimen laiminlyönti rikos?

Liikennepaosta on erotettava yleinen auttamistoimen laiminlyönti, joka auttamisvelvollisuus perustuu tienkäyttäjän yleisiin velvollisuuksiin auttaa kanssaliikkujia. Jos joku on liikenneonnettomuuden johdosta joutunut sellaiseen tilaan, että hänet on välttämätöntä heti kuljettaa saamaan hoitoa, jokainen ajoneuvon kuljettaja on velvollinen kuljettamaan hänet. Jos ajoneuvo ei sovellu turvalliseen kuljetukseen ja tarkoituksenmukaisempi kuljetus on saatavissa, kuljettajan on avustettava kuljetuksen järjestämisessä.

Yleensä vilkkaasti liikennöidyillä teillä riittää, kun hidastaa vauhtia ja varmistaa, että paikalle on jo saatu apua. Tien tukoksi ei ole syytä jäädä. Jos tilanne on paha, eikä mihinkään toimiin ryhdy, voi tulla syyte pelastustoimen laiminlyönnistä ja siitä sakot tai enimmillään kuusi kuukautta vankeutta.

Jos apua ei vielä onnettomuuspaikalla ole ja sitä tarvitaan, on paikalle kutsuttava tarvittava apu ja itse ryhdyttävä kohtuudella vaadittaviin toimiin omaa turvallisuutta kuitenkaan vaarantamatta. Yleensä riittää, kun paikalle soittaa hälytysajoneuvon ja jää odottamaan tämän tuloa. Muuta liikennettä on myös tarpeen mukaan varoitettava.

Pelastustoimen laiminlyönti rikoksena voi tulla sovellettavaksi muissakin tapauksissa kuin liikenneonnettomuuksissa. Rangaistussäännös on yleinen ja soveltuu kaikkiin tilanteisiin, joissa henkilö tietää toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa ja on tälle antamatta tai hankkimatta sellaista apua, jota häneltä tilanteen luonne huomioiden voidaan kohtuudella edellyttää.

Nopeaa apua lakiasioihin.