Mikäli henkilö ohjailee alusta tai toimii aluksessa sen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana tai sen jälkeen on vähintään 1,0 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,44 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa tai että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut; taikka, käytettyään muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia tai tällaista ainetta ja alkoholia niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut, ja olosuhteet ovat sellaiset, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, katsotaan hänen syyllistyvän vesiliikennejuopumukseen. Vesiliikennejuopumuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Vesiliikennejuopumuksesta ei tuomita silloin, kun kyseessä on ollut soutuvene, purjejolla tai niihin rinnastettava vesikulkuneuvo.

Nopeaa apua lakiasioihin.