Tienkäyttäjällä tarkoitetaan jokaista, joka on tiellä taikka siellä olevassa ajoneuvossa tai raitiovaunussa.

Huumausaineella tarkoitetaan laissa tarkoitettua huumausainetta, huumaavalla aineella tarkoitetaan myös suorituskykyä heikentävää lääkettä.

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tarkoitetaan konevoimalla kulkevaa ajoneuvoa. Moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ovat auto, mopo, moottoripyörä, kolmi- ja nelipyörä, kevyt nelipyörä, traktori, moottorityökone ja maastoajoneuvo.

Aluksella tarkoitetaan veteen tukeutuvaa ja vesillä liikkumiseen tarkoitettua kulkuvälinettä ja laitetta. Tiellä tarkoitetaan yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkakailureittiä, toria ja muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Nopeaa apua lakiasioihin.