Poliisi saa ottaa rikoksesta epäillystä henkilöstä sormen-, käden- ja jalanjäljet, käsiala- ja ääninäytteen, valokuvan sekä tuntomerkkitiedot. Tietoja käytetään rikoksentekijän tunnistamista, rikoksen selvittämistä ja rikoksentekijöiden rekisteröintiä varten

Painavista rikostutkinnallisista syistä henkilötuntomerkit voidaan vaatia myös muusta kuin rikoksesta epäillystä. Lisäedellytyksenä on, että asia koskee rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta. Muista kuin rikoksesta epäillystä otettuja henkilötuntomerkkejä ei saa käyttää muun kuin tutkittavan rikoksen selvittämiseksi. Niitä ei myöskään saa säilyttää tai rekisteröidä muuta tarkoitusta varten.

Muiden kuin epäillyn velvollisuus antaa sormenjälkiä ja muita tunnistetietoja perustuu siihen, että niiden avulla poliisi voi rajata epäiltyjen piiriä tai varmistaa muiden päätelmiensä oikeellisuuden.

Nopeaa apua lakiasioihin.