Kuinka kauan pidätys saa kestää?

Pidätetty on päästettävä vapaaksi heti kun edellytyksiä pidättämiseen ei enää ole. Pidätysaika päättyy kolmantena päivänä pidätyksestä kello kahdeltatoista, ellei vangitsemisvaatimusta sitä ennen ole esitetty. Jos vangitsemisvaatimus ajoissa esitetään, on vangitsemisvaatimus otettava käsiteltäväksi viimeistään neljän vuorokauden kuluttua pidätyksestä. Näin ollen pidätysaika kestää enimmillään 96 tuntia. Siitä eteenpäin pidätetty on vangittuna tai vapaa.

Jos sinut on pidätetty tiistaina klo 10, on vangitsemisvaatimus esitettävä ennen perjantain kello kahtatoista. Vangitsemisasia on otettava tuomioistuimessa käsiteltäväksi viimeistään lauantaina klo 10. Pidätetyn vapauttamisesta päättää pidätyksen tekijä tai vangitsemisvaatimusta käsiteltäessä tuomioistuin.

Jos pidätetty tai vangittu on vapautettu, ei uutta pidätystä saman rikoksen johdosta saa tehdä, ellei uutta seikkaa epäiltyä vastaan ole tullut ilmi.

Nopeaa apua lakiasioihin.