Saako puoliso tai muut omaiset tiedon pidätyksestäni?

Jos sinut pidätetään, on sinulle heti pidätetyksi julistamisen jälkeen ilmoitettava pidättämisen syy. Vastoin tahtoasi ei pidättämisestä ilmoiteta omaiselle tai muulle läheiselle, ellei siihen ole erityistä syytä. Pidättämisestäsi ei ilmoiteta omaisille, vaikka niin tahtoisitkin, jos ilmoituksesta katsotaan olevan erityistä haittaa rikoksen selvittämiselle. Ilmoittamista voidaan lykätä enintään siihen saakka, kun tuomioistuin ottaa pidätettyä koskevan vangitsemisvaatimuksen käsiteltäväksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.