Vanhuksen tai vammaisen pidättäminen?

Vaikka pidättämiseen muutoin olisi edellytyksiä, ei kohtuuttomia pidätyksiä kuitenkaan tehdä. Lain mukaan ketään ei saa pidättää, jos se asian laadun taikka rikoksesta epäillyn iän tai muiden henkilökohtaisten olojen vuoksi olisi kohtuutonta. Korkea ikä, sairaus tai vammaisuus voidaan siten ottaa pidättämistä harkittaessa huomioon. On kuitenkin syytä muistaa, ettei vanhuus, liikuntavamma tai muu henkilkohtainen syy ole esteenä rikokseen syyllistyneen tuomitsemiselle rangaistukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.