Onko virkamies vastuussa virkatoimistaan?

Suomen lain mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta toimielimen päätöksestä, jota hän on tuon toimielimen jäsenenä kannattanut. Päätöksen esittelijä on aina vastuussa päätöksestä, ellei hän ole kirjannut tehtyyn päätökseen eriävää mielipidettään. Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rikosoikeudelliseen rangaistukseen.

Lisäksi on mahdollisuus vaatia julkisyhteisöltä tai virkamieheltä itseltään vahingonkorvausta. Pääsääntöisesti julkisyhteisö vastaa ns. isännänvastuun perusteella virkamiehensä tai muun työntekijänsä aiheuttamasta virheestä tai laiminlyönnistä. Virkamies saattaa joutua myös itse korvausvastuuseen, mikäli hänen katsotaan aiheuttaneen vahingon tahallisesti tai tuottamuksellisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.