Mikäli henkilö avustuksen myöntämispäätöksen ehtojen tai määräysten vastaisesti käyttää avustusta olennaisesti vastoin sen käyttötarkoitusta, katsotaan hänen syyllistyvän avustuksen väärinkäyttöön. Avustuksen väärinkäytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.