Mikäli avustuspetos tai avustuksen väärinkäyttö, ottaen huomioon tavoitellun hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko avustusrikkomukseksi. Avustusrikkomuksesta tuomitaan sakkoa. Avustusrikkomuksesta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, mikäli avustuksen takaisinperintä harkitaan riittäväksi seuraamukseksi tehdystä teosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.