Mikäli veropetos, huomioon ottaen tavoitellun taloudellisen hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi veropetokseksi. Lievästä veropetoksesta tuomitaan sakkoa. Lievästä veropetoksesta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, mikäli veron korotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi tehdystä teosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.