Työnantaja tai tämän edustaja, joka laiminlyö työntekijän eläkevakuuttamisvelvollisuuden tai muun laissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden; tai, antaa vakuutusmaksuun tai eläkkeistä aiheutuvien kulujen jakamiseen vaikuttavan tiedon virheellisenä tai kieltäytyy antamasta mainittuja tietoja; tai, jättää työntekijältä perimänsä työntekijän työeläkevakuutusmaksun tilittämättä työntekijän eläkevakuutusta hoitavalle eläkelaitokselle ja näin aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa työeläkevakuutusmaksun määräämättä jättämisen tai tämän määräämisen liian alhaisena tai tämän aiheettoman palauttamisen, syyllistyy työeläkevakuutusmaksupetokseen. Työeläkevakuutusmaksupetoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Mikä teko on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, voidaan ilmoitus jättää tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, mikäli vakuutusmaksun korotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi tehdystä teosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.