Tuomioistuinjärjestelmä? Missä asioit?

Suomessa tuomioistuimet jaotellaan vakiintuneesti yleisiin tuomioistuimiin, hallintotuomioistuimiin ja erityistuomioistuimiin. Yleisinä alioikeuksina toimivat käräjäoikeudet. Ne käsittelevät riita- ja rikosjuttuja. Muutoksenhakuasteena ovat hovioikeudet eli käräjäoikeuden tuomiosta voi valittaa hoviin. Korkeimpaan oikeuteen tarvitaan valituslupa, eikä sen saaminen ole helppoa. Valitusluvan alaisella tuomiolla tulee olla ennakkopäätösarvoa tai sen tulee olla erityisen merkittävä, muuten korkein oikeus ei valituslupaa myönnä.

Hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus ovat hallintotuomioistuimia. Viranomaisten päätöksistä tehtyjen valitusten käsittely on uskottu näille tuomioistuimille. Pääsääntöisesti voit valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Osa oikeuselämän asioista on sellaisia, että niiden käsittelyyn tarvitaan aivan omat järjestelmät. Tältä pohjalta on luotu erityistuomioistuimet. Ne käsittelevät asioita, jotka koskettavat heidän omaan erityisalaansa. Tällaisia tuomioistuimia ovat esimerkiksi markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus. Valitustiet näiden osalta eivät ole yhteneväiset.

Nopeaa apua lakiasioihin.