Välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu silloin, mikäli teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava, otettaessa huomioon pelastettavan edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suuruus, sekä vaaran alkuperä ja muut olosuhteet, nk. pakkotila. Mikäli tehtyä tekoa ei voitaisi pakkotilana pitää sallittuna, on tekijä kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, ellei tekijältä olisi kohtuudella voitu vaatia muunlaista suhtautumista, ottaen huomioon pelastettavan edun tärkeys, tilanteen yllätyksellisyys ja pakottavuus sekä tilanne kokonaisuutena.

Nopeaa apua lakiasioihin.