Mikäli tehtyyn rikolliseen tekoon ei liity vastuuvapausperustetta, hätävarjelua, pakkotilaa, voimakeinojen käyttöä, mutta tekotilanteeseen, sellaisena kuin tekijä sen perustellusti itse käsitti, olisi tällainen peruste liittynyt, ei häntä rangaista tahallisesta rikoksesta. Vastuu tuottamuksellisesta rikoksesta voi tästä huolimatta tulla kyseeseen. Vaikka tekijää ei vastuuvapausperusteen johdosta voitaisi kokonaan vapauttaa rangaistusvastuusta, voidaan olosuhteet tämän estämättä kuitenkin ottaa huomioon rangaistusvastuuta lieventävänä tekijänä.

Nopeaa apua lakiasioihin.