Mikäli rikoksen tekijä ei teon hetkellä ole selvillä kaikkien niiden seikkojen käsilläolosta, joita rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää, taikka mikäli tekijä erehtyy tällaisesta seikasta, ei toteutettu teko ole tahallinen, nk. tunnusmerkistöerehdys. Tunnusmerkistöerehdys ei sovellu tilanteeseen, jossa henkilön voidaan perustellusti käsittää ymmärtäneensä toimivansa lain vastaisesti, vaikka hän vetoaisi tietämättömyyteen lain sisällöstä. Teon tahallisuuden poistuminen ei välttämättä poista mahdollisuutta rangaista tekoa tuottamuksena.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.