Voimakeinojen käyttö on lain rajoissa sallittua virkatehtävän hoitamiseksi tai muun tähän rinnastettavan syyn vuoksi, sekä tietyissä tilanteissa, joissa kyseessä on järjestystä ylläpitämään asetetun henkilön avustaminen. Voimakeinoja käytettäessä saa turvautua ainoastaan sellaisiin tehtävän suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden hyväksyttävinä, kun otetaan huomioon kyseisen tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, sekä vastarinnan vaarallisuus ja tilanne kokonaisuutena. Voimakeinojen liiallinen käyttäminen on rangaistavaa. Mikäli voimakeinojen käytössä on ylitetty sallitut rajat, on tekijä kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, mikäli on erittäin painavia perusteita katsoa, ettei tekijältä voitu kohtuudella vaatia muunlaista suhtautumista, ottaen huomioon hänen asemansa ja koulutuksensa sekä tehtävän tärkeys ja tilanteen yllätyksellisyys.

Nopeaa apua lakiasioihin.