Onko vangitseminen aina kohtuullista?

Laissa on asetettu kohtuuttoman vangitsemisen kielto. Ketään ei saa vangita tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna, jos se olisi vangitun kannalta kohtuuton. Vangittu voi olla niin iäkäs tai sairas, ettei vangitsemiseen ole syytä ryhtyä. Vangitsemisen sijasta rikoksesta epäilty voidaan määrätä matkustuskieltoon.

Vangitsemisen kohtuullisuutta arvioitaessa on henkilökohtaisten olojen lisäksi otettava huomioon asian laatu. Vangitseminen saattaa olla tarpeen esimerkiksi todisteiden hävittämisen pelossa. Talousrikoksiin syyllistynyttä voidaan arvioida eri tavalla kuin henki- ja väkivaltarikoksiin syyllistynyttä. Talousrikoksiin syyllistynyt hävittää helposti todisteita, mutta ei aiheuttane kenellekään hengen tai terveyden vaaraa.

Nopeaa apua lakiasioihin.