Voiko vangitsemisasiassa annettuun päätökseen hakea muutosta ylemmältä taholta?

Vangitsemisasiassa annetusta päätöksestä ei ole oikeutta valittaa ylempään oikeusasteeseen. Vangitsemispäätös on siten heti lainvoimainen.

Vangittu saa sen sijaan kannella päätöksestä hovioikeuteen. Kantelulle ei ole määräaikaa, mutta se on käsiteltävä kiireellisenä. Hovioikeus voi varata pidätyksen tehneelle virkamiehelle tilaisuuden antaa vastaus kantelun johdosta. Kantelu voidaan myös suoralta kädeltä jättää tutkimatta tai selvästi perusteettomana hylätä. Kantelun johdosta hovioikeus voi purkaa vangitsemispäätöksen, jos se katsoo perustetta vangitun vapauttamiselle olevan.

Nopeaa apua lakiasioihin.