Kuinka kauan vangitsemisvaatimusta tai vapautumista pitää odottaa?

Pidätettyä on esitettävä vangittavaksi kiinniottamisesta lukien kolmantena päivänä ennen kello kahtatoista. Jos vangitsemisvaatimusta ei esitetä, on pidätetty vapautettava. Kun vangitsemisvaatimus on esitetty, se on otettava tuomioistuimen käsiteltäväksi viipymättä. Pidätettyä koskeva vangitsemisvaatimus on otettava käsiteltäväksi viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniottamisesta.

Jos tuomioistuin määrää rikoksesta epäillyn vangittavaksi, vangitseminen on voimassa kunnes oikeus toisin päättää. Vangitsemisasiaa käsitellään uudelleen kahden viikon välein, jos epäilty sitä vaatii.

Vangitsemista koskevan asian käsittelyä saadaan lykätä vain erityisestä syystä. Kolmea päivää pidemmäksi se saadaan lykätä ainoastaan pidätetyn pyynnöstä.

Nopeaa apua lakiasioihin.