Jos saan vankeusrangaistuksen, joudunko heti vankilaan?

Vankeusrangaistukseen tuomittua ei tavanomaisissa vankeusrikoksissa yleensä määrätä vangittavaksi. Rangaistuksen täytääntöönpano jätetään vankeudenhoitoviranomaisten tehtäväksi. Tuomioistuimella on yli kahden vuoden vankeustapauksissa ja muutoinkin eräissä tapauksissa valta määrätä tuomittu heti vangittavaksi.

Tuomioistuin saa määrätä vähintään vuoden pituiseen ehdottomaan vankeuteen tuomitun vangittavaksi tai pidettäväksi edelleen vangittuna, jos on todennäköistä, että tuomittu pakoilee rangaistuksen täytäntöönpanoa tai jatkaa rikollista toimintaa.

Silloin kun tuomittu rangaistus on vähemmän kuin vuosi vankeutta, vangitsemispäätös voidaan antaa, jos tuomitulla ei ole vakinaista asuntoa Suomessa ja rangaistuksen täytäntöönpanon kartteleminen on todennäköistä. Vangitseminen voidaan tehdä myös rikollisen toiminnan jatkamisen estämiseksi. Päätös tuomitun vangitsemisesta on voimassa siihen asti kun rangaistuksen täytäntöönpano alkaa tai muutoksenhakutuomioistuin toisin päättää.

Nopeaa apua lakiasioihin.