Onko vapauteesi kajottu? Miten vangittua tai pidätettyä tulee kohdella?

Oletko ollut rikostutkinnan johdosta pidätettynä tai vangittuna? Tiedä oikeutesi. Pidätetyn tai vangin asemaan sovelletaan tutkintavankeuslain säännöksiä. Poliisin suojassa säilytettävistä on lisäksi olemassa tarkempia määräyksiä.

Vangitun tai pidätetyn vapautta on rajoitettava vain siinä määrin kuin on tarpeen. Huomio on kohdistettava säilyttämisen varmuuteen ja järjestyksen ylläpitämiseen. Vangin asemaa ei ole syytä korostaa eikä tämän tilanteella saa mässäillä. Vangitun tai pidätetyn terveydestä on huolehdittava. Päivittäiseen ulkonaoloon ja sopivaan liikuntaan on järjestettävä tilaisuus. Sairastunut on tarvittaessa siirrettävä sairaalahoitoon.

Vankilan tai muun säilytyspaikan ulkopuolella vankia kuljetettaessa on vältettävä herättämästä tarpeetonta huomiota. Kahleita ei saa käyttää, ellei se ole välttämätöntä karkaamisen tai väkivaltaisuuden hillitsemiseksi. Kahleita ei saa pitää kauempaa kuin on välttämätöntä. Kahleiden sijasta vanki voidaan sijoittaa yksityishuoneeseen. Tuomioistuimessa kuultavana olevan vangin kahleet tulee poistaa.

Nuori vanki on mahdollisuuksien mukaan pidettävä erillään muista vangeista. Kuljetuksen aikana ja tuomioistuimen odotushuoneessa nuori vanki on pidettävä erillään myös yleisöstä.

Vanki saadaan eristää muista vangeista, jos on perusteltua aihetta epäillä, että vangilla on kehossaan päihteitä tai esineitä. Eristys saa kestää enintään seitsemän päivää ja se on keskeytettävä, jos siitä aiheutuu vaaraa vangin terveydelle.

Nopeaa apua lakiasioihin.