Saako vangittu pitää yhteyttä ulkopuoliseen maailmaan?

Vangittu saa osallistua hengellisiin tilaisuuksiin samoin kuin muuhun vapaa-ajan viettoon yhdessä muiden vankien kanssa. Osallistumisoikeutta voidaan rajoittaa, jos vangitsemisen tarkoitus tai laitoksen järjestys siitä vaarantuu. Myös vangittujen keskinäinen yhteydenpito voidaan mahdollisuuksien mukaan estää, jos yhteydenpito voi vaarantaa rikoksen selvittämistä.

Vangitun ja tämän asianajajan tai muun avustajan välinen yhteydenpito tulee sallia. Avustajan kanssa on oikeus pitää yhteyttä tapaamalla, kirjeitse ja puhelimitse. Tapaamista voidaan valvoa, jos siihen on erityistä syytä. Neuvottelua ei saa kuunnella eikä kirjeitä tarkastaa, ellei ole perusteltua aihetta epäillä väärinkäytöksiä. Väärinkäytöksen ilmaantuessa neuvottelu voidaan keskeyttää.

Vangittu saa hankkia laitoksen ulkopuolelta kirjallisuutta ja lehtiä, seurata radio- ja televisio-ohjelmia sekä johtajan luvalla hankkia laitoksen ulkopuolelta askartelussa ja harrastustoiminnassa tarvittavia välineitä.

Vangittua tulee avustaa sellaisten tärkeiden henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, joista hän vapaudenmenetyksen vuoksi ei voi itse huolehtia. Jos vangin omaisuus tarvitsee hoitoa, eikä vanki siihen vapaudenmenetyksen vuoksi kykene, tulee laitoksen edustajan ottaa yhteys kunnan sosiaalilautakuntaan, jonka on tarpeen mukaan huolehdittava omaisuuden hoitamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.