Vahinkovakuutukseen voidaan ottaa suojeluohjeita. Ne ovat ohjeita, jotka velvoittavat vakuutetun toimimaan tai olemaan toimimatta määrätyllä tavalla, jotta vahinkoa ei sattuisi.

Suojeluohjeilla tavoitellaan sitä, että vakuutettu toimisi huolellisesti ja näin ei myötävaikuttaisi vahingon syntymiseen. Esimerkiksi voidaan ohjeistaa, että asunnon ovet on pidettävä lukittuna. Voidaan myös antaa esimerkiksi paloturvallisuutta koskevia ohjeita. Suojeluohjeet voivat koskea myös esimerkiksi auton avaimien tai tavanomaista arvokkaamman omaisuuden oikeanlaista säilyttämistä.

Suojeluohjeilla on vahinkovakuutuksissa olennaisen tärkeä merkitys, ja niitä on noudatettava. Jos vakuutettu jättää tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, noudattamatta suojeluehtoja, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä.

Suojeluohjeet on liitettävä vakuutussopimukseen tai sisällytettävä siihen.

Nopeaa apua lakiasioihin.