Vakuutetulle on säädetty pelastamisvelvollisuus. Se tarkoittaa vakuutetun velvollisuutta huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta, kun vahinko uhkaa tapahtua tai kun se on jo tapahtunut.

Vakuutetun tulee vastata pelastamisvelvollisuudesta kykynsä mukaan. Kykyyn vaikuttaa muun muassa vakuutetun ikä, koulutustaso ja fyysinen voima. Vakuutetun ei kuitenkaan tarvitse vaaranta henkeään tai terveyttään pelastamisvelvollisuuden toteuttamiseksi.

Pelastamisvelvollisuudessa on kyse poikkeuksellisista toimista. Pelkkä normaali huolenpito omaisuudesta, normaali varovaisuus omaisuuden käyttämisessä tai omaisuuteen kohdistuneet huoltotyöt eivät täytä pelastamivelvollisuutta. Pelastamisvelvollisuuden täyttämiseksi kyseeseen voi tulla esimerkiksi palokunnan hälyttäminen paikalle tai omaisuuden siirtäminen suojaan vesivahingon tai palovaaran tieltä.

Pelastamisvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa siihen, että vakuutuskorvausta alennetaan tai se voidaan kokonaan evätä.

Nopeaa apua lakiasioihin.