Kun vakuutettu on hakenut vakuutuskorvauksia, hänen on osallistuttava vahinkotapahtuman selvittelyyn. Hänen on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita voidaan häneltä kohtuudella vaatia.

Tässä on otettava huomioon myös vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys. Yleensä vakuutusyhtiöillä onkin omat asiantuntijansa ja henkilöstönsä, jotka hankkivat selvitystä ja arvioivat tapahtuneita vahinkoja. Vakuutuksenantajan on myös opastettava korvauksen hakijaa sen suhteen, millaisia tietoja hakijan on hankittava.

Tiedoista on voitava selvittää, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on ja muut vastaavat seikat. Esimerkiksi voidaan pyytää varastetuksi ilmoitetun pyörän lukon molemmat avaimet, tai voidaan pyytää nähtäväksi rikkoutunut esine.

Selvitysvelvollisuus koskee myös hakijan kannalta epäedullisia seikkoja.

Nopeaa apua lakiasioihin.