Vakuutussopimukseen otetaan tavallisesti ns. alkoholiehto. Sen mukaan vakuutetun alkoholin tai muun huumausaineen käyttö voi alentaa vakuutuskorvausta tai jopa kokonaan evätä sen. Sillä on siis alentava vaikutus maksettavan korvauksen määrään. Edellytyksenä on, että käytöllä on ollut vaikutusta vakuutustapahtumaan. Eli alkoholinkäyttö on vaikuttanut siihen, että vahinko on tapahtunut. Pelkkä alkoholinkäyttö, jolla ei ole ollut vaikutusta vahingon syntymiseen, ei saa vaikuttaa maksettavan korvauksen määrään.

Vaikka alkoholiehtoa ei olisi otettu vastuunrajoitusehdoksi, voidaan alkoholin vaikutus silti joissakin tapauksissa ottaa huomioon. Alkoholin osuus voidaan ottaa esim. huomioon, kun arvioidaan, onko teko ollut törkeän huolimaton. Törkeä huolimattomuus voi vaikuttaa alentavasti maksettavan korvauksen määrään. Tämän arvioinnin ”sisällä” voidaan muun ohella huomioida alkoholin käyttö ja sen vaikutus siihen, voidaanko hakijan toimintaa pitää törkeän huolimattomana.

Nopeaa apua lakiasioihin.