Sairausehdon mukaan sellaisen sairauden tai vamman aiheuttamia seurauksia ei korvata, joka oli olemassa jo vakuutusta haettaessa. Lähtökohtaisesti tällaista sairausehtoa ei saa ottaa vakuutussopimukseen.

Sairausehto on kuitenkin sallittu seuraavissa tilanteissa:

1. Jos rajoitus perustuu vakuutusyhtiön ennen vakuutuksen myöntämistä hankkimiin tietoihin vakuutetun terveydentilasta. Eli siis jo vakuutussopimusta solmittaessa on tiedossa, minkä sairauksien tai vammojen seurauksia ei korvata.

2. Sairausehto on sallittu myös silloin, kun rajoitus johtuu vakuutuksen laadusta tai muusta erityisestä seikasta. Esimerkiksi jos vakuutettu ei anna suostumusta häntä koskevien tietojen hankkimiseen hoitavalta lääkäriltä.

Nopeaa apua lakiasioihin.